Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

BRAVO vzw werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.

BRAVO vzw geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.

BRAVO vzw biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.

BRAVO vzw is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt;

BRAVO vzw verschaft informatie op haar website, zonder waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleent;

BRAVO vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook geleden door het gebruik van de informatie op onze website;

BRAVO vzw kan de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen.

BRAVO vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/van haar website;

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website.