• Admin
  • donderdag 9 maart 2023 13:05

Persbericht: Preview 2023

25 vaste inschrijvingen voor derde editie Belcar Skylimit Sprint Cup! De Belcar Skylimit Sprint Cup snijdt in 2023 zijn derde seizoen aan en daarbij kan het meest diverse sprintkampioenschap van België rekenen op een veelbelovend startveld gestoffeerd met een flinke schare wagens die zich voor het volledige seizoen engageren. De voornaamste ingrediënten van de gekende succesformule blijven ook in 2023 grotendeels behouden: een goedkope instapklasse voor liefhebbers van sprintraces waarbij de wedstrijden plaatsvinden in mooie weekends.

🇧🇪25 vaste inschrijvingen voor derde editie Belcar Skylimit Sprint Cup!


De Belcar Skylimit Sprint Cup snijdt in 2023 zijn derde seizoen aan en daarbij kan het meest diverse sprintkampioenschap van België rekenen op een veelbelovend startveld gestoffeerd met een flinke schare wagens die zich voor het volledige seizoen engageren. De voornaamste ingrediënten van de gekende succesformule blijven ook in 2023 grotendeels behouden: een goedkope instapklasse voor liefhebbers van sprintraces waarbij de wedstrijden plaatsvinden in mooie weekends.


“We gaan in 2023 verder op de ingeslagen weg en dat lijkt onze deelnemers te smaken”, vertelt organisator Andy Jaenen. “De Belcar Skylimit Sprint Cup trekt ook voor zijn derde jaargang de kaart van diversiteit, met sprintwedstrijden op drie verschillende circuits en een open klassenindeling op basis van rondetijden. We komen driemaal in actie op Circuit Zolder, eenmaal op het F1-circuit van Spa-Francorchamps en aftrappen doen we eind deze maand op het Circuit Jules Tacheny in Mettet. In 2022 zagen we bij elke wedstrijd 5 à 15 deelnemers de 19 vaste inschrijvingen vervoegen. We willen dit jaar die cijfers minstens evenaren en op vlak van de permanente inschrijvingen lijkt dat alvast te lukken, want de kaap van 25 deelnemers is reeds gerond. Daardoor mogen we ons opmaken voor een seizoensopener met meer dan 30 deelnemers!”


Felle onderlinge strijd in het vooruitschiet


Van bij de oprichting opteerde de Belcar Skylimit Sprint Cup voor een transparante indeling van de wagens in klassen. In 2023 wordt de indeling op basis van cilinderinhoud echter ingeruild voor een indeling op basis van referentietijden. “Onze belangrijkste doelstelling is om de kosten voor onze deelnemers beheersbaar te houden. Daarom brengen we in 2023 alle wagens onder in vijf verschillende klassen, op basis van rondetijden. Het verschil tussen de snelste en de traagste chrono in eenzelfde klasse bedraagt op Circuit Zolder vijf seconden, met een referentiechrono voor de snelste wagens (BSSC5) van 1′40″ en een performance-window dat begint bij 2′00″ voor de intrinsiek traagste wagens (BSSC1).”


In BSSC1 vinden we bij de vast ingeschreven deelnemers een Suzuki Swift (Van Goethem), een Peugeot 106 (Segers) en een VW Golf voor het damesteam Keutmann/Von der Ruhren. We verwachten dat zij daarnaast de handschoen zullen opnemen tegen enkele Peugeot 206.


Naast een Mazda MX-5 (Cloots) treffen we in de BSSC2-klasse ook een Skoda Octavia (Guillemijn), een Honda Civic (Van Hal) en een Ford Fiesta (Delhoux) aan. Meer dan waarschijnlijk krijgen zij het gezelschap van enkele bijkomende Ford Fiesta en Mazda MX-5.


Qua aantal inschrijvingen spant BSSC3 zonder twijfel de kroon. Net als vorig jaar tekenen Lammens/De Cock/Graf/Hendrix present met een BMW 3-serie, terwijl ook de Mini (van Heuten/Van Gansen), de Porsche Boxster (Geelen) en twee Renault Clio (Donkels en Wijnschenk) opnieuw hun weg naar het kampioenschap vonden, met bovendien nog enkele bijkomende wagens in het verschiet.


Ook BSSC4 belooft volop strijd, onder andere tussen twee Renault Clio (Van Eename en Manderveld), een Honda CRX (Cooreman) en minstens twee BMW (Daeninck en Van Dalen).


BSSC5 is het jachtterrein van de allersnelste wagens en dan denken we vooral aan bolides met een turbomotor. De BMW E36 (Smulders) neemt de handschoen op tegen de Cupra (Hoogwerf/Teirinck) en de atmospherische BMW M3 van Steven Maris, maar naast een Opel Astra (Pauls) verwachten we ook nog enkele andere bolides die een gooi moeten kunnen doen naar de algemene overwinning.


Wil u ook deelnemen aan de Belcar Skylimit Sprint Cup? Meer informatie – waaronder de volledige kalender – vindt u op de officiële website belcarsprintcup.be. Inschrijven voor het volledige seizoen kan nog tot 21 maart 2023, drie dagen voor de officiële start van het seizoen 2023!🇬🇧25 firm entries for the third Belcar Skylimit Sprint Cup edition!


The Belcar Skylimit Sprint Cup is entering its third season in 2023, and as such Belgium’s most diverse sprint championship can count on a promising starting field embellished with a bevy of lusty machines committed to a full season. In 2023 the main ingredients of the well-known successful formula remain largely unchanged: an inexpensive entry-level class for sprint racing enthusiasts where the competitions take place over enjoyable weekends.


“We are continuing in the same vein in 2023 and that seems to be to the liking of our participants”, the organiser Andy Jaenen commented. “For its third year the Belcar Skylimit Sprint Cup will also be focusing on diversity, with sprint races on three different circuits and an open classification based on lap times. We will be in action on three occasions at Circuit Zolder, once on the Spa-Francorchamps F1 circuit and at the end of this month we will be kicking-off on the Circuit Jules Tacheny in Mettet. In 2022 at each race meeting we saw between 5 and 15 participants join the 19 firm entrants. This year we want to at least match those numbers, and in terms of the firm registrations that already seems to be the case, as the 25 committed participants has been rounded off. As a result, we foresee a season opener with more than 30 participants!”


Fierce infighting on the books 


As from its inception the Belcar Skylimit Sprint Cup opted for a transparent division of the cars into classes. However, in 2023 the classification based on engine capacity will be altered to one based on reference times. “Our major objective is to keep the costs manageable for our competitors. Hence, in 2023, we will be dividing the cars into five different classes, based on lap times. The difference between the fastest and the slowest time in one and the same class at Circuit Zolder amounts to five seconds, with a reference time for the fastest cars (BSSC5) of 1′40″ and a performance-window that starts at 2′00″ for the intrinsically slowest cars (BSSC1).”


In BSSC1, among the firm entered competitors, we come across a Suzuki Swift (Van Goethem), a Peugeot 106 (Segers) and the VW Golf of the Keutmann/Von der Ruhren female team. Furthermore, we expect them to take up the challenge against several Peugeot 206.


In addition to a Mazda MX-5 (Cloots) in the BSSC2 class we find the Skoda Octavia (Guillemijn), a Honda Civic (Van Hal) and a Ford Fiesta (Delhoux). They will more than likely be joined by several additional Ford Fiesta and Mazda MX-5.


In terms of number of entries, BSSC3 undoubtedly tops the list. Similar to last year Lammens/De Cock/Graf/Hendrix are on hand with a BMW 3 series, while the Mini (van Heuten/Van Gansen), the Porsche Boxster (Geelen) and two Renault Clio (Donkels and Wijnschenk) have once again also found their way to the championship, with moreover several additional cars in perspective. 


BSSC4 also promises to offer up some awesome battles, among others between two Renault Clio (Van Eename and Manderveld), a Honda CRX (Cooreman) and at least two BMW (Daeninck and Van Dalen).


BSSC5 is the hunting ground of the very fastest cars, taking in mainly the turbocharged machines. The BMW E36 (Smulders) will be going head-to-head with the Cupra (Hoogwerf/Teirinck) and the atmospheric BMW M3 if Steven Maris, but apart from an Opel Astra (Pauls) we can also expect several other machines that should be in a position to go all out for overall victory.


Would you also like to compete in the Belcar Skylimit Sprint Cup? Further information – including the full calendar – is to be found on the official belcarsprintcup.be website. Registration for the full season remains possible until 21st March 2023, three days before the official start of the 2023 season!